FAQ

 • V čom spočívajú plusy VISTA spôsobu výučby?

Na hodinách VISTA sa využiva komunikačný spôsob výučby. Čokoľvek nové študent na hodine získa, ihneď to využíva a precvičuje priamo v komunikácii. Spôsob akým sa učí gramatika je veľmi jednoduchý, gramatikou nezahlucujeme, ale objasňujeme na jedoduchých príkladoch a neskôr sa fixuje sa v kombinácii s novými slovíčkami priamo na hodine. Využívame modelové situácie, dialógy, komunikačně cvičenia a hry. Lektor vedie výklad po anglicky. Metóda je bezbolestná, študent si ju neuvedomuje.

Kdekoľvek s VISTOU študujete (slovenské pobočky či prostredníctvom Skype), stále sa učíte rovnakým licencovaným spôsobom VISTA, vysoko kvalitné kurzy aj pre náročných.

 • Aké knihy používate?

VISTA učebné materiály sú zostavené odborníkmi a sú zamerané na motiváciu študenta ku komunikácii. Jazyk je o komunikácii! Navyše využívame aj inú kvalitnú odbornú literatúru. Študent si ďalšiu učebnicu nemusí zakúpiť, počas kurzu dostane všetko potrebné vždy priamo na hodine. Vyučovací materiál je samozrejme zdarma.

V prípade, že máte záujem o inú učebnicu podľa vlastného výberu, radi sa prispôsobíme a odporučíme postup.

 • Je možné získať nejakú zľavu?

Samozrejme, budeme veľmi radi, keď ju získate. Držitelia kariet ISIC, ITIC, EURO 26 môžu pri prvom zápise do skupinových kurzov získať zľavu 10%. 8% zľava je zľavou pri pokračovaní do vyššej úrovne. Ak máte preukaz ISIC, ITIC alebo EURO 26 máte nárok na 15% zľavu. Okrem toho ponúkame ešte obľúbenú kumulatívnu zľavu 10% z ceny kurzu za každého ďalšieho študenta, ktorý u nás začne študovať na základe klientovej referencie. Táto zľava sa kalkuluje za každého doporučeného nového klienta.

Pri opakovaní úrovne môžete využiť 50% zľavu. Máte narodeniny? V tom prípade máte u nás v deň svojich narodenín 15% zľavu!

Pozrite si aj zoznam zliav a partnerov.

 • Dostanem po skončení kurzovej úrovne certifikát?

Áno, každý kurz končí písomnou a ústnou skúškou a obdržaním VISTA certifikátu. Po absolvovaní všetkých úrovní je možné dostať diplom o absolvovaní štúdia všeobecnej angličtiny či inej cudzej reči. Naše certifikáty a diplomy môžete uplatniť na výberových konaniach, často slúžia ako dokumentácia pre zamestnávateľa či školu.

 • Je možné v škole VISTA absolovovať medzinárodnú slúšku a obrdžať certifikát ako napr. FCE, CAE, TOEFL alebo ILEC?

VISTA ponúka jazykové kurzy, nezameriavarne sa priamo na predaj takéhoto druhu certifikátov. Na Vaše požiadanie otvoríme špeciálny kurz zameraný na prípravu na medzinárodné certifikáty v akejkoľvek dľžke a intenzite. Doposiaľ sme veľmi úspešní v príprave našich klentov na uvedené medzinárodné certifikáty.

V prípade, že máte výsostný zaájem o certifikát, VISTA je akreditovaným pracoviskom ETS poskytujúcim TOEIC a TOEFL skúšky a certifikáty.

 • Kto sú lektori VISTA?

Náš výber lektorov je prísny.

 • Vyučujú vo VISTE zahraniční lektori?

Áno, máme zahraničných lektorov, ktorí spĺňajú prísne kritéria na to, aby sa stali členmi nášho tímu. Vyučujú hlavne firemné, individuálne a špeciálne kurzy.

 • Ak študujem v kurze a v prípade choroby alebo služobnej cesty sa nemôžem zúčastniť výučby, mám nárok na náhradu?

Áno, ak lektor vopred vie o študentovej absencii, je možné si počas kurzu dva krát dohodnúť náhradnú hodinu so zľavou.

 • Ak som začiatočník a lektor bude na hodine rozprávať cudzou rečou, budem mu rozumieť?

Áno, pretože lektor, ktorý vyučuje nižšie úrovne (1,2), prekladá do slovenčiny každú vetu alebo inštrukciu, ktorú najprv povie v cudzom jazyku.

 • Striedajú sa na hodinách lektori?

Nie. Z hľadiska psychológie učenia je pri polointenzívnych komunikačných kurzoch najefektívnejším spôsobom vernosť jedného lektora počas trvania jedného kurzu. Študent sa vyhne prípadnému stresu z neznámeho a zároveň sa mu venuje odborník, ktorý nie len vie, čo sa preberalo na predchádzajúcich stretnutiach, ale ktorý pozná jeho slabé a silné stránky, resp. úskalia, ktorým sa pri spoločnej práci systematicky venujú. Po ukončení kurzu a nástupe do vyššej kurzovej úrovne odporúčame zmenu lektora, študent spozná nový prízvuk a spôsob komunikácie.

 • V akom kurze môžem študovať po skončení poslednej 9. úrovne?

Ako jedna z mála škôl, ponúkame aj špeciálne kurzy angličtiny, v ktorých si klient môže zdokonaliť slovnú zásobu, prízvuk, precvičiť komunikačnú rýchlosť a plynulosť, prípadne sa dozvedieť aj iné užitočné informácie (Social Life Course, Grammar Drill, Business English, Legal English, Life and Institutions of English Speaking Countries, Special Sales Course atď.)

 • Aké sú podmienky platby?

Platba sa vždy delí na dve časti, zálohu splatnú pri zapísani sa do kurzu a druhú časť pri nástupe do kurzu. V prípade, že má klient problém s úhradou v dvoch častiach, radi si dohodne splátkový kalendár bez navýšenia. Pri detských celoročných kurzoch sa platí prvá časť v septembri a druhá v januári nasledujúceho kalendárneho roka. Pri firemných kurzoch či celoročnej individuálnej výučbe je najčastejšou voľbou mesačná úhrada.

 • Čo sa stane ak nebudem môcť dokončiť kurz?

Ak klient z vážnych zdravotných alebo iných dôvodov hodných osobitného zreteľa nemôže dokončiť predplatený kurz, je možné ho vychodiť do 6 mesiacov od prijatia platby, príp. presunúť zvyšné finančné prostriedky na inú osobu.

Chceš zlepšiť svoje jazykové schopnosti?

Vyber si vhodný kurz alebo príď a poradíme ti. Môžeš skúsiť online test a nájdeme ti najvhodnejšiu skupinu.

Vyplniť test

Výhody VISTA

15+ rokov kvality a skúsenosti
Učíme na Slovensku a v Česku
10 pobočiek
40 000+ absolventov
Licencovaná škola
Výučba aj v zahraničí

Povedali o nás

Tento kurz mi veľmi pomohol, pretože konečne mi niekto poriadne vysvetlil základy anglickej gramatiky a hlavne naučil som sa ju konečne používať. Hodnotím tento kurz veľmi pozitívne, dobre som sa naučil nové slovíčka, čo by nebolo možné bez výborného lektora, ktorý stále dobre poradil, vysvetlil. Spôsob výučby mi veľmi vyhovoval.

Pavol , študent, 3. úroveň

Spoločnosť VISTA, s.r.o. zabezpečuje v komunikačných kurzov výuku v anglickom jazyku pre zamestnancov našej spoločnosti. Spolupráca začala v školskom roku 2009/2010, kedy spoločnosť VISTA zabezpečovala pre 42 zamestnancov nemocnice výuku v kurzoch anglického jazyka. Na základe záujmu našich zamestnancov sme spoločnosť oslovili na spoluprácu aj v školskom roku 2012/2013 kedy sa výuky zúčastnilo 33 našich zamestnancov a v školskom roku kolskom roku 2013/2014 sa vzdelávania v kurzoch anglického jazyka zúčastnilo 24 osôb.

Naši zamestnanci sú so systémom výučby a prístupom lektorov veľmi spokojní a zároveň oceňujú možnosť výuky v priestoroch zamestnávateľa, ihneď po ukončení pracovnej doby.

p. Judita , súkromná nemocnica, vedúca odboru ľudské zdroje, Košice

Jednoznačne môžem povedať, že počas celého kurzu ani raz nepozrel na hodinky. To bolo na tom úžasné. Veľa sme speakovali! Ďakujem Viste, že som sa opäť o niečo zlepšil a nemusel som si ani kupovať ďalšiu zbytočnú knihu!

Peter , študent, 6. úroveň

Týmto potvrdzujem, že jazykovú školu VISTA si vybrala naša mediálna firma ako jazykovú školu, ktorá má za úlohu naučiť, doučiť a skvalitniť jazykovú vybavenosť našich pracovníkov. Zároveň som rada, že môžem skonštatovať, že sa tešíme profesionálnej a kvalitatívne veľmi vysokej lektorskej úrovni, s ktorou nám svoje služby jazyková škola VISTA poskytuje.

p. Miriam , médiá, členka predstavenstva, Bratislava

Páči sa mi štýl, akým sme sa učili, komunikácia, hry, zábava, príjemná atmosféra a super lektorka.

Mirka , študent, 3. úroveň

VISTA jazyková škola poskytuje jazykové služby - jazykovú výučbu, preklady, tlmočenie našej spoločnosti od 27.3.2013. Vysoko oceňujeme výborné lektorské zázemie, profesionalitu prekladov, organizáciu a flexibilitu, vrátane jednoduchej spätnej administratívy. Vyjadrujeme vysokú mieru spokojnosti s celkovým zabezpečením. Tiež oceňujeme profesionalitu služieb a metódu výučby, ktorá je podľa dostupných informácií oceňovaná študentmi. Vzhľadom na vyššie uvedené odporúčam VISTA jazykovú školu ako poskytovateľa skytovateľa jazykových služieb a vzdelávania aj ďalším firmám.

p. Alena , priemyselný park Poprad-Matejovce, HR manažér