Špeciálne kurzy angličtiny

SOCIAL LIFE

Kurz angličtiny tematicky zameraný na rozšírenie komunikačných zručností v spoločenskom styku, v komunikácii s cudzincami, v pracovnom kontakte a profesionálnej prezentácii.
Odporúčame ho vzhľadom na spektrum prezentovaných tém absolvovať ako prvý zo série špeciálnych komunikačných kurzov.

INSTITUTIONS OF ENGLISH SPEAKING COUNTRIES

Kurz zameraný na reálie anglicky hovoriacich krajín, základné geografické, historické, kultúrne a spoločenské informácie kurz sa svojím obsahom odporúča predovšetkým tým klientom, ktorí radi cestujú, prípadne sa pripravujú na záverečné skúšky z anglického jazyka a tým, ktorých daná problematika zaujíma a chcú sa naučiť novú slovnú zásobu v danej oblasti a zároveň si rozšíriť svoje poznatky o anglicky hovoriacich krajinách.

INSURANCE ENGLISH

Kurz angličtiny tematicky zameraný na poisťovníctvo, terminológiu v rámci poistných produktov, kontakt s klientom v rámci problematiky poisťovníctva, poistné udalosti a iné súvisiace záležitosti.
Odporúčame poistným poradcom či maklérom.

BASICS OF HUMAN PSYCHOLOGY

Kurz angličtiny tematicky zameraný na psychológiu človeka, vývoj človeka, základy kognitívnej psychológie a psychológie osobnosti.

HEALTH CARE ENGLISH

Kurz je atraktívny svojim zameraním, podáva základy slovnej zásoby z oblasti zdravotníckej starostlivosti, preventívnej starostlivosti, psychologickej podpory a opatrovateľstva.

LEGAL ENGLISH

Kurz tematicky zameraný na právo, dôležitú terminológiu v rámci obchodného práva, súdnictva, pracovného práva. Venuje sa aj základným negociačným zručnostiam v rámci problematiky.

SPECIAL SALES SKILLS

Kurz angličtiny tematicky zameraný na psychológiu predaja, na všeobecné komunikačné zručnosti premanažérov.
Svojím obsahom sa odporúča tým klientom, ktorí chcú obohatiť svoju anglickú slovnú zásobu v danej oblasti a z ároveň zlepšiť svoje zručnosti v oblasti psychológie predaja.

INTERNATIONAL NEGOTIATIONS

Cieľom tohto kurzu angličtiny je zlepšiť schopnosť viesť medzinárodné jednania v anglickom jazyku, zvýšiť efektívnosť sebaprezentácie účastníkov, ich komunikačné, predajné a negociačné zručnosti a komplexnú teoretickú výbavu v predmetnej sfére praktického použitia.
Obsahom je jazyková príprava, slovná zásoba, jazykové špecifiká a frázy pre danú problematiku, zvýšenie komunikačnej pohotovosti v angličtine. Pridanou hodnotou je navýšenie negociačných zručností v kontakte s anglicky hovoriacimi partnermi.

Chceš zlepšiť svoje jazykové schopnosti?

Vyber si vhodný kurz alebo príď a poradíme ti. Môžeš skúsiť online test a nájdeme ti najvhodnejšiu skupinu.

Vyplniť test

Výhody VISTA

15+ rokov kvality a skúsenosti
Učíme na Slovensku a v Česku
10 pobočiek
40 000+ absolventov
Licencovaná škola
Výučba aj v zahraničí

Povedali o nás

Tento kurz mi veľmi pomohol, pretože konečne mi niekto poriadne vysvetlil základy anglickej gramatiky a hlavne naučil som sa ju konečne používať. Hodnotím tento kurz veľmi pozitívne, dobre som sa naučil nové slovíčka, čo by nebolo možné bez výborného lektora, ktorý stále dobre poradil, vysvetlil. Spôsob výučby mi veľmi vyhovoval.

Pavol , študent, 3. úroveň

Spoločnosť VISTA, s.r.o. zabezpečuje v komunikačných kurzov výuku v anglickom jazyku pre zamestnancov našej spoločnosti. Spolupráca začala v školskom roku 2009/2010, kedy spoločnosť VISTA zabezpečovala pre 42 zamestnancov nemocnice výuku v kurzoch anglického jazyka. Na základe záujmu našich zamestnancov sme spoločnosť oslovili na spoluprácu aj v školskom roku 2012/2013 kedy sa výuky zúčastnilo 33 našich zamestnancov a v školskom roku kolskom roku 2013/2014 sa vzdelávania v kurzoch anglického jazyka zúčastnilo 24 osôb.

Naši zamestnanci sú so systémom výučby a prístupom lektorov veľmi spokojní a zároveň oceňujú možnosť výuky v priestoroch zamestnávateľa, ihneď po ukončení pracovnej doby.

p. Judita , súkromná nemocnica, vedúca odboru ľudské zdroje, Košice

Jednoznačne môžem povedať, že počas celého kurzu ani raz nepozrel na hodinky. To bolo na tom úžasné. Veľa sme speakovali! Ďakujem Viste, že som sa opäť o niečo zlepšil a nemusel som si ani kupovať ďalšiu zbytočnú knihu!

Peter , študent, 6. úroveň

Týmto potvrdzujem, že jazykovú školu VISTA si vybrala naša mediálna firma ako jazykovú školu, ktorá má za úlohu naučiť, doučiť a skvalitniť jazykovú vybavenosť našich pracovníkov. Zároveň som rada, že môžem skonštatovať, že sa tešíme profesionálnej a kvalitatívne veľmi vysokej lektorskej úrovni, s ktorou nám svoje služby jazyková škola VISTA poskytuje.

p. Miriam , médiá, členka predstavenstva, Bratislava

Páči sa mi štýl, akým sme sa učili, komunikácia, hry, zábava, príjemná atmosféra a super lektorka.

Mirka , študent, 3. úroveň

VISTA jazyková škola poskytuje jazykové služby - jazykovú výučbu, preklady, tlmočenie našej spoločnosti od 27.3.2013. Vysoko oceňujeme výborné lektorské zázemie, profesionalitu prekladov, organizáciu a flexibilitu, vrátane jednoduchej spätnej administratívy. Vyjadrujeme vysokú mieru spokojnosti s celkovým zabezpečením. Tiež oceňujeme profesionalitu služieb a metódu výučby, ktorá je podľa dostupných informácií oceňovaná študentmi. Vzhľadom na vyššie uvedené odporúčam VISTA jazykovú školu ako poskytovateľa skytovateľa jazykových služieb a vzdelávania aj ďalším firmám.

p. Alena , priemyselný park Poprad-Matejovce, HR manažér