Visťáci deťom

Podať pomocnú ruku deťom zo sociálne slabších rodín, ktoré sa radi učia cudzí jazyk alebo sa ho chcú učiť a zároveň podporiť myšlienku spolupráce a vzájomnej podpory medzi obyvateľmi mesta má za cieľ nultý ročník programu Visťáci deťom. Žiaci, ktorí sa do programu zapoja, môžu získať bezplatný jazykový kurz anglického alebo nemeckého jazyka. 

Program pripravila Jazyková škola VISTA v Poprade s podporou svojich študentov a v spolupráci s mestom Poprad a je určený žiakom základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad. 

Kto sa môže do programu zapojiť?

Do programu Visťáci deťom sa môžu zapojiť žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré si z finančných a sociálnych dôvodov nemôžu dovoliť štúdium na jazykovej škole. Deti sú žiakmi 2. - 9. ročníka ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad. Žiaci môžu byť na rôznej jazykovej úrovni, aj začiatočníci. 

Čo dieťa získava?   

Zadarmo celoročný skupinový kurz anglického alebo nemeckého jazyka v Jazykovej škole VISTA Poprad (podľa jazykovej úrovne) v termíne od októbra 2024 do júna 2025. 

Ako sa program realizuje?

Dieťa: Rodič žiaka vyplní prihlášku do programu a súhlas GDPR, a dieťa napíše krátky list, v čom mu angličtina alebo nemčina môže pomôcť v škole alebo pri práci, keď raz bude dospelý, ako znalosť jazyka vie využiť vo voľnom čase a pod. To, či sa na daného žiaka vzťahuje možnosť zapojiť sa do programu, posúdi individuálne triedny učiteľ žiaka. Vyplnenú prihlášku s listom odovzdá svojmu triednemu učiteľovi v obálke označenej Visťáci deťom do do 30. septembra 2024. Riaditeľ školy všetky prihlášky s odporúčaniami triednych učiteľov žiakov odovzdá na Mestský úrad v Poprade, oddelenie školstva. Počas letných prázdnin môžu vyplnené prihlášky do programu rodičia odovzdať aj priamo v Jazykovej škole Vista v Poprade. Jazyková škola VISTA následne vyberie 10 detí, ktoré získajú bezplatný jazykový kurz. 

Študent Jazykovej školy VISTA Poprad: Študent jazykovej školy VISTA v Poprade, ktorý pri zápise do kurzu na školský rok 2024/2025 má nárok na zľavu, ju môže venovať do fondu Visťáci deťom. O svojom záujme pomôcť týmto spôsobom deťom, ktoré si štúdium na jazykovej škole nemôžu dovoliť, informuje pracovníka v kancelárii VISTY v Poprade pri podpise prihlášky na kurz.

VISTA vyzbieranú sumu vo fonde zdvojnásobí a uhradí aj všetky ďalšie potrebné náklady. Vybrané deti týmto spôsobom budú môcť získať ročný jazykový kurz zadarmo. 

  • Počet miest v programe na šk. rok 2024/25: 10  
  • Vyhodnotenie programu: 11. októbra 2024
  • Bližšie informácie o programe: triedni učitelia ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad, vistapp@vista.sk

Chceš zlepšiť svoje jazykové schopnosti?

Vyber si vhodný kurz alebo príď a poradíme ti. Môžeš skúsiť online test a nájdeme ti najvhodnejšiu skupinu.

Vyplniť test

Výhody VISTA

15+ rokov kvality a skúsenosti
Učíme na Slovensku a v Česku
10 pobočiek
40 000+ absolventov
Licencovaná škola
Výučba aj v zahraničí

Povedali o nás

Tento kurz mi veľmi pomohol, pretože konečne mi niekto poriadne vysvetlil základy anglickej gramatiky a hlavne naučil som sa ju konečne používať. Hodnotím tento kurz veľmi pozitívne, dobre som sa naučil nové slovíčka, čo by nebolo možné bez výborného lektora, ktorý stále dobre poradil, vysvetlil. Spôsob výučby mi veľmi vyhovoval.

Pavol , študent, 3. úroveň

Spoločnosť VISTA, s.r.o. zabezpečuje v komunikačných kurzov výuku v anglickom jazyku pre zamestnancov našej spoločnosti. Spolupráca začala v školskom roku 2009/2010, kedy spoločnosť VISTA zabezpečovala pre 42 zamestnancov nemocnice výuku v kurzoch anglického jazyka. Na základe záujmu našich zamestnancov sme spoločnosť oslovili na spoluprácu aj v školskom roku 2012/2013 kedy sa výuky zúčastnilo 33 našich zamestnancov a v školskom roku kolskom roku 2013/2014 sa vzdelávania v kurzoch anglického jazyka zúčastnilo 24 osôb.

Naši zamestnanci sú so systémom výučby a prístupom lektorov veľmi spokojní a zároveň oceňujú možnosť výuky v priestoroch zamestnávateľa, ihneď po ukončení pracovnej doby.

p. Judita , súkromná nemocnica, vedúca odboru ľudské zdroje, Košice

Jednoznačne môžem povedať, že počas celého kurzu ani raz nepozrel na hodinky. To bolo na tom úžasné. Veľa sme speakovali! Ďakujem Viste, že som sa opäť o niečo zlepšil a nemusel som si ani kupovať ďalšiu zbytočnú knihu!

Peter , študent, 6. úroveň

Týmto potvrdzujem, že jazykovú školu VISTA si vybrala naša mediálna firma ako jazykovú školu, ktorá má za úlohu naučiť, doučiť a skvalitniť jazykovú vybavenosť našich pracovníkov. Zároveň som rada, že môžem skonštatovať, že sa tešíme profesionálnej a kvalitatívne veľmi vysokej lektorskej úrovni, s ktorou nám svoje služby jazyková škola VISTA poskytuje.

p. Miriam , médiá, členka predstavenstva, Bratislava

Páči sa mi štýl, akým sme sa učili, komunikácia, hry, zábava, príjemná atmosféra a super lektorka.

Mirka , študent, 3. úroveň

VISTA jazyková škola poskytuje jazykové služby - jazykovú výučbu, preklady, tlmočenie našej spoločnosti od 27.3.2013. Vysoko oceňujeme výborné lektorské zázemie, profesionalitu prekladov, organizáciu a flexibilitu, vrátane jednoduchej spätnej administratívy. Vyjadrujeme vysokú mieru spokojnosti s celkovým zabezpečením. Tiež oceňujeme profesionalitu služieb a metódu výučby, ktorá je podľa dostupných informácií oceňovaná študentmi. Vzhľadom na vyššie uvedené odporúčam VISTA jazykovú školu ako poskytovateľa skytovateľa jazykových služieb a vzdelávania aj ďalším firmám.

p. Alena , priemyselný park Poprad-Matejovce, HR manažér