VISTA tím, Košice

Mgr. Ilirjana Loshi branch manager

Vo VISTE pôsobí od roku 2012, je absolventkou Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Cudzie jazyky a kultúry. Počas štúdia absolvovala magisterký program na Univerzite v Granade, zameraný na teoretické a praktické aspekty vyučovania angličtiny a španielčiny ako cudzích jazykov.

Ako lektor, tlmočník a prekladateľ pôsobí od roku 2010, skúsenosti získala najmä pri prekladoch pre Úrady EÚ, plynule rozpráva 5 jazykmi. Absolvovala školenia v oblasti komunikačných, predajných a vyjednávacích zručností.

Aktuálne sa venuje riadeniu pobočky, koordinácii jazykovej výučby pre celoslovenských firemných odberateľov a tiež plánovaniu ľudských zdrojov.

Mgr. Lenka Liberdová Study counsellor

Počas štúdia na strednej škole úspešne absolvovala štátnu jazykovú skúšku a svoje vedomosti anglického jazyka ďalej rozvíjala na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde vyštudovala odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo. 
Vo VISTE pôsobí ako lektorka anglického jazyka od roku 2019 a zodpovedá aj za komunikáciu s verejnosťou, organizáciu firemných jazykových kurzov a koordináciu lektorov. 
Vo svojom voľnom čase sa venuje štúdiu španielčiny, rada číta knihy, pečie a ako rodená Popradčanka rada trávi čas v prírode. Lenku ľahko nájdete podľa nákazlivého smiechu :-)

Mgr. Nina Koperová Study counsellor

Venuje sa organizácii kancelárie v Košiciach, komunikácii s klientmi, koordinácii lektorov a plánovaniu individuálnych či skupinových jazykových kurzov pre verejnosť. Od roku 2019 pôsobí ako lektorka anglického jazyka.

Absolvovala štúdium na Filozofickej fakulte PU ukončené štátnou skúškou z angličtiny. Aj keď je s angličtinou v kontakte už 20 rokov, nezanevrela na ňu a zaujíma sa o nové trendy v jazyku a zdokonaľuje slovnú zásobu najmä z odboru psychológie. Okrem toho sa vo voľnom čase rada venuje učeniu sa iných jazykov - čínštiny a španielčiny, cvičeniu a čítaniu kníh.

S Ninou je radosť komunikovať, je usmievavá, milá, pri nej cítite pokoj a pohodu, len odporúčame neprekročiť Váš spoločný  čas, Nina má veľa práce a má svoj život pod kontrolou :-)

+ tím 40 kvalitných lektorov

Chceš zlepšiť svoje jazykové schopnosti?

Vyber si vhodný kurz alebo príď a poradíme ti. Môžeš skúsiť online test a nájdeme ti najvhodnejšiu skupinu.

Vyplniť test

Výhody VISTA

15+ rokov kvality a skúsenosti
Učíme na Slovensku a v Česku
10 pobočiek
40 000+ absolventov
Licencovaná škola
Výučba aj v zahraničí

Povedali o nás

Tento kurz mi veľmi pomohol, pretože konečne mi niekto poriadne vysvetlil základy anglickej gramatiky a hlavne naučil som sa ju konečne používať. Hodnotím tento kurz veľmi pozitívne, dobre som sa naučil nové slovíčka, čo by nebolo možné bez výborného lektora, ktorý stále dobre poradil, vysvetlil. Spôsob výučby mi veľmi vyhovoval.

Pavol , študent, 3. úroveň

Spoločnosť VISTA, s.r.o. zabezpečuje v komunikačných kurzov výuku v anglickom jazyku pre zamestnancov našej spoločnosti. Spolupráca začala v školskom roku 2009/2010, kedy spoločnosť VISTA zabezpečovala pre 42 zamestnancov nemocnice výuku v kurzoch anglického jazyka. Na základe záujmu našich zamestnancov sme spoločnosť oslovili na spoluprácu aj v školskom roku 2012/2013 kedy sa výuky zúčastnilo 33 našich zamestnancov a v školskom roku kolskom roku 2013/2014 sa vzdelávania v kurzoch anglického jazyka zúčastnilo 24 osôb.

Naši zamestnanci sú so systémom výučby a prístupom lektorov veľmi spokojní a zároveň oceňujú možnosť výuky v priestoroch zamestnávateľa, ihneď po ukončení pracovnej doby.

p. Judita , súkromná nemocnica, vedúca odboru ľudské zdroje, Košice

Jednoznačne môžem povedať, že počas celého kurzu ani raz nepozrel na hodinky. To bolo na tom úžasné. Veľa sme speakovali! Ďakujem Viste, že som sa opäť o niečo zlepšil a nemusel som si ani kupovať ďalšiu zbytočnú knihu!

Peter , študent, 6. úroveň

Týmto potvrdzujem, že jazykovú školu VISTA si vybrala naša mediálna firma ako jazykovú školu, ktorá má za úlohu naučiť, doučiť a skvalitniť jazykovú vybavenosť našich pracovníkov. Zároveň som rada, že môžem skonštatovať, že sa tešíme profesionálnej a kvalitatívne veľmi vysokej lektorskej úrovni, s ktorou nám svoje služby jazyková škola VISTA poskytuje.

p. Miriam , médiá, členka predstavenstva, Bratislava

Páči sa mi štýl, akým sme sa učili, komunikácia, hry, zábava, príjemná atmosféra a super lektorka.

Mirka , študent, 3. úroveň

VISTA jazyková škola poskytuje jazykové služby - jazykovú výučbu, preklady, tlmočenie našej spoločnosti od 27.3.2013. Vysoko oceňujeme výborné lektorské zázemie, profesionalitu prekladov, organizáciu a flexibilitu, vrátane jednoduchej spätnej administratívy. Vyjadrujeme vysokú mieru spokojnosti s celkovým zabezpečením. Tiež oceňujeme profesionalitu služieb a metódu výučby, ktorá je podľa dostupných informácií oceňovaná študentmi. Vzhľadom na vyššie uvedené odporúčam VISTA jazykovú školu ako poskytovateľa skytovateľa jazykových služieb a vzdelávania aj ďalším firmám.

p. Alena , priemyselný park Poprad-Matejovce, HR manažér