Skupinový kurz angličtiny - Poprad

Všeobecná angličtina v Poprade

 

  • Štúdium: 30 stretnutí x 90 minút / 1 kurz
  • Počet študentov: 5 – 8 (priemer 7)
  • Štart kurzu: v priebehu celého roka
  • Cena: 252 €
  • Perióda: 2 x týždenne (pondelok až piatok) / 90 minút

Skupinové verejné kurzy sú pre všetkých, ktorí sa chcú zlepšiť v všeobecnej angličtine, zabaviť sa a zlepšiť sa v komunikácii.
Na večerný kurz angličtiny si doneste len dobrú náladu a chuť do štúdia smiley. Všetko ostatné vrátane študijných materiálov a občerstvenia poskytneme my.

Jazykové úrovne kurzu

Zistite svoju jazykovú úroveň – Otestujte sa!

1. BEGINNER –   Rezervovať 

Prvá úroveň všeobecného kurzu angličtiny. Kurz obsahuje iniciálnu slovnú zásobu, prvé gramatické zásady ako množné číslo, privlastňovacie zámená, prítomný čas jednoduchý a priebehový, minulý čas a iné.

2. ELEMENTARY –  Rezervovať

Druhá úroveň všeobecného kurzu angličtiny. Optimálne pre tých, ktorí opakovane začínajú. Kurz obsahuje adekvátnu slovnú zásobu, z gramatických zásad napr. prítomné časy, časy minulé, jednoduchý budúci čas, stupňovanie prídavných mien, predmetové zámená a iné.

3. PRE-INTERMEDIATE –   Rezervovať

Tretia úroveň všeobecného kurzu angličtiny. Účastník kurzu má základy a táto úroveň je prelomovou na ceste k pokročilým. Obsahuje dôležitú slovnú zásobu z pracovného prostredia, cestovania a všeobecného prehľadu, novou gramatikou je predprítomný čas a iné zásady adekvátne tejto úrovni.

4. INTERMEDIATE  –  Rezervovať

Štvrtá úroveň všeobecného kurzu angličtiny je na pol ceste k úspechu v štúdiu angličtiny. Účastník kurzu sa obohatí o adekvátnu slovnú zásobu, nadobudne istotu v používaní základných gramatických pravidiel, novinkou je predprítomný priebehový čas, trpný rod, question tags a iné.

5. UPPER-INTERMEDIATE –   Rezervovať

Piata úroveň všeobecného kurzu angličtiny. Je prvým krokom k pokročilej úrovni angličtiny. Slovná zásoba je obohatená aj o náročnejšie témy z obchodu, financií a komunikácie adekvátne tejto úrovni. Gramatickou novinkou sú modálne slovesá vrátane ich minulých foriem.

6. ADVANCED –   Rezervovať

Šiesta úroveň všeobecného kurzu angličtiny. Je jednou z prelomových úrovní v štúdiu angličtiny. Z gramatických zásad obsahuje dôležité "used to", predminulý čas, podmienky a iné.

7. HIGH ADVANCED –   Rezervovať

Siedma úroveň všeobecného kurzu angličtiny. Okrem novej gramatiky si účastník rozšíri slovnú zásobu z oblastí ako napr. zdravotníctvo, plastická chirurgia, „Posh People“, idiomy farieb a zvierat , financie, frázové slovesá, sociálne problémy, a ďalšie.

8. EFFICIENT   Rezervovať

Ôsma úroveň všeobecného kurzu angličtiny. Účastník je takmer v cieli všeobecného jazykového kurzu angličtiny. Slovná zásoba je vysoko pokročilá, nevynímajúc obchod, ekonomiku, všeobecný prehľad, súčasné dianie a z gramatických zásad sú novinkou kombinované podmienky, predbudúci čas a iné.

9. PROFICIENCY –   Rezervovať

Posledná, deviata úroveň všeobecného kurzu angličtiny. Obsahuje témy ako vojna a mier, náboženstvo, politika, kultúrne a etnické rozdiely. Gramatikou sa v tejto úrovni zaoberáme už len podľa potrieb účastníkov. Po absolvovaní tejto úrovne môžete pokračovať v špeciálnom jazykovom vzdelávaní.

Chceš zlepšiť svoje jazykové schopnosti?

Vyber si vhodný kurz alebo príď a poradíme ti. Môžeš skúsiť online test a nájdeme ti najvhodnejšiu skupinu.

Vyplniť test

Výhody VISTA

15+ rokov kvality a skúsenosti
Učíme na Slovensku a v Česku
10 pobočiek
40 000+ absolventov
Licencovaná škola
Výučba aj v zahraničí

Povedali o nás

Tento kurz mi veľmi pomohol, pretože konečne mi niekto poriadne vysvetlil základy anglickej gramatiky a hlavne naučil som sa ju konečne používať. Hodnotím tento kurz veľmi pozitívne, dobre som sa naučil nové slovíčka, čo by nebolo možné bez výborného lektora, ktorý stále dobre poradil, vysvetlil. Spôsob výučby mi veľmi vyhovoval.

Pavol , študent, 3. úroveň

Spoločnosť VISTA, s.r.o. zabezpečuje v komunikačných kurzov výuku v anglickom jazyku pre zamestnancov našej spoločnosti. Spolupráca začala v školskom roku 2009/2010, kedy spoločnosť VISTA zabezpečovala pre 42 zamestnancov nemocnice výuku v kurzoch anglického jazyka. Na základe záujmu našich zamestnancov sme spoločnosť oslovili na spoluprácu aj v školskom roku 2012/2013 kedy sa výuky zúčastnilo 33 našich zamestnancov a v školskom roku kolskom roku 2013/2014 sa vzdelávania v kurzoch anglického jazyka zúčastnilo 24 osôb.

Naši zamestnanci sú so systémom výučby a prístupom lektorov veľmi spokojní a zároveň oceňujú možnosť výuky v priestoroch zamestnávateľa, ihneď po ukončení pracovnej doby.

p. Judita , súkromná nemocnica, vedúca odboru ľudské zdroje, Košice

Jednoznačne môžem povedať, že počas celého kurzu ani raz nepozrel na hodinky. To bolo na tom úžasné. Veľa sme speakovali! Ďakujem Viste, že som sa opäť o niečo zlepšil a nemusel som si ani kupovať ďalšiu zbytočnú knihu!

Peter , študent, 6. úroveň

Týmto potvrdzujem, že jazykovú školu VISTA si vybrala naša mediálna firma ako jazykovú školu, ktorá má za úlohu naučiť, doučiť a skvalitniť jazykovú vybavenosť našich pracovníkov. Zároveň som rada, že môžem skonštatovať, že sa tešíme profesionálnej a kvalitatívne veľmi vysokej lektorskej úrovni, s ktorou nám svoje služby jazyková škola VISTA poskytuje.

p. Miriam , médiá, členka predstavenstva, Bratislava

Páči sa mi štýl, akým sme sa učili, komunikácia, hry, zábava, príjemná atmosféra a super lektorka.

Mirka , študent, 3. úroveň

VISTA jazyková škola poskytuje jazykové služby - jazykovú výučbu, preklady, tlmočenie našej spoločnosti od 27.3.2013. Vysoko oceňujeme výborné lektorské zázemie, profesionalitu prekladov, organizáciu a flexibilitu, vrátane jednoduchej spätnej administratívy. Vyjadrujeme vysokú mieru spokojnosti s celkovým zabezpečením. Tiež oceňujeme profesionalitu služieb a metódu výučby, ktorá je podľa dostupných informácií oceňovaná študentmi. Vzhľadom na vyššie uvedené odporúčam VISTA jazykovú školu ako poskytovateľa skytovateľa jazykových služieb a vzdelávania aj ďalším firmám.

p. Alena , priemyselný park Poprad-Matejovce, HR manažér