About school

What is VISTA?

 • VISTA is licenced school with branches all over Slovakia
 • VISTA is the best language school in the region (www.jazykovevzdelavanie.sk)
 • VISTA cooperates successfully on the Slovak market since 2003 and we are still working on creating new up-to-date courses. We educate ourselves because we want to bring you the latest information; we improve because we want you to be satisfied.
 • VISTA is painless way how to learn foreign language quickly and effectively.
 • VISTA ensures communication directly during the lesson, using and practicing new knowledge immediately supervised by our professional lecturers.
 • VISTA offers the way of educating thanks which you learn and use new vocabulary immediately during the lesson, practice grammar in a very easy way and you leave the lesson satisfied and look forward to the next one.
 • VISTA helps you to break the barriers in communication and teaches you to speak in foreign language!
 • 80% of our satisfied absolvents regularly recommend their friends and relatives to our English courses.
 • 85% of our clients continue to the next English level even if the successfully pass 2 or 3 levels.
 • The quality of our lecturers is very important, we highly emphasize on the good choice. VISTA lecturer is expert in English and personality, who can attract, has sense of humor and likes his/her job.
 • VISTA has many satisfied clients who thanks to VISTA learned English communication and asked us to teach them other world languages. Therefore VISTA offers today also teaching these languages: German, French, Spanish, Italian, Russian, Arabic.

VISTA, jazyková škola

Why VISTA? What is the VISTA method?

 • VISTA is Slovak language school based on practical using of the foreign language directly during the lesson.
 • VISTA doesn't tire its neither students nor lecturers by using difficult techniques but creates positive environment and raises inner motivation.
 • With us you train via dialogue, role-plays, exercises and games that support communication. Student speaks the foreign language and uses new knowledge in practice.
 • Our lecturer leads and corrects you during the communication and based on licensed VISTA method teaches you new vocabulary and grammar rules in a quick and painless way
 • You don´t study a home but during the lesson!
 • VISTA simulates real environment.
 • Theoretical base of VISTA method comes from psychology of educating, it doesn´t try to bring new revolution in language studying. It continues the successful way.
 • VISTA has adaptable educating plans adapted to the requirements of our client
 • VISTA as one of the several schools offers special courses (International Negotiations, Special Sales Skills, Life and Institutions of English Speaking Countries, Legal English, Insurance English, Business English I, II, III and other ...).

 

Do you want to improve your language skills?

Test your language skills for free! Fill out the online test and we will find the best course for you.

Start test

VISTA benefits

15+ years quality and experience
We teach in Slovakia and the Czech Republic
10 branches
40 000+ graduates
Licensed school
Study abroad

They said about us

Tento kurz mi veľmi pomohol, pretože konečne mi niekto poriadne vysvetlil základy anglickej gramatiky a hlavne naučil som sa ju konečne používať. Hodnotím tento kurz veľmi pozitívne, dobre som sa naučil nové slovíčka, čo by nebolo možné bez výborného lektora, ktorý stále dobre poradil, vysvetlil. Spôsob výučby mi veľmi vyhovoval.

Pavol , študent, 3. úroveň

Spoločnosť VISTA, s.r.o. zabezpečuje v komunikačných kurzov výuku v anglickom jazyku pre zamestnancov našej spoločnosti. Spolupráca začala v školskom roku 2009/2010, kedy spoločnosť VISTA zabezpečovala pre 42 zamestnancov nemocnice výuku v kurzoch anglického jazyka. Na základe záujmu našich zamestnancov sme spoločnosť oslovili na spoluprácu aj v školskom roku 2012/2013 kedy sa výuky zúčastnilo 33 našich zamestnancov a v školskom roku kolskom roku 2013/2014 sa vzdelávania v kurzoch anglického jazyka zúčastnilo 24 osôb.

Naši zamestnanci sú so systémom výučby a prístupom lektorov veľmi spokojní a zároveň oceňujú možnosť výuky v priestoroch zamestnávateľa, ihneď po ukončení pracovnej doby.

p. Judita , súkromná nemocnica, vedúca odboru ľudské zdroje, Košice

Jednoznačne môžem povedať, že počas celého kurzu ani raz nepozrel na hodinky. To bolo na tom úžasné. Veľa sme speakovali! Ďakujem Viste, že som sa opäť o niečo zlepšil a nemusel som si ani kupovať ďalšiu zbytočnú knihu!

Peter , študent, 6. úroveň

Týmto potvrdzujem, že jazykovú školu VISTA si vybrala naša mediálna firma ako jazykovú školu, ktorá má za úlohu naučiť, doučiť a skvalitniť jazykovú vybavenosť našich pracovníkov. Zároveň som rada, že môžem skonštatovať, že sa tešíme profesionálnej a kvalitatívne veľmi vysokej lektorskej úrovni, s ktorou nám svoje služby jazyková škola VISTA poskytuje.

p. Miriam , médiá, členka predstavenstva, Bratislava

Páči sa mi štýl, akým sme sa učili, komunikácia, hry, zábava, príjemná atmosféra a super lektorka.

Mirka , študent, 3. úroveň

VISTA jazyková škola poskytuje jazykové služby - jazykovú výučbu, preklady, tlmočenie našej spoločnosti od 27.3.2013. Vysoko oceňujeme výborné lektorské zázemie, profesionalitu prekladov, organizáciu a flexibilitu, vrátane jednoduchej spätnej administratívy. Vyjadrujeme vysokú mieru spokojnosti s celkovým zabezpečením. Tiež oceňujeme profesionalitu služieb a metódu výučby, ktorá je podľa dostupných informácií oceňovaná študentmi. Vzhľadom na vyššie uvedené odporúčam VISTA jazykovú školu ako poskytovateľa skytovateľa jazykových služieb a vzdelávania aj ďalším firmám.

p. Alena , priemyselný park Poprad-Matejovce, HR manažér