Skupinový kurz angličtiny - Prešov

Všeobecná angličtina v Prešove

Angličtina Prešov

 • Skupinový večerný kurz
 • 15 hodín x 90 minút
 • 2 krát týždenne (pondelok až piatok)
 • Štart kurzu: MESAČNE
 • Čas výučby: 17:00 – 18:30
 • Počet študentov: max 6
 • Študijné materiály sú v cene
 • ZÁPIS UŽ PREBIEHA

9 jazykových úrovní:

Do akej úrovne patríte Vy? Otestujte sa!

Jazykové úrovne kurzu "Všeobecná angličtina"

1. BEGINNER

 • pondelok/streda
 • štart: mesačne

Prvá úroveň všeobecného kurzu angličtiny zoznamuje študentov

s jazykom, objasňuje zásady výslovnosti, základných každodenných fráz a krok po kroku vedie účastníkov robiť od samého začiatku zreteľné pokroky.  –  Rezervovať

2. ELEMENTARY

 • pondelok/streda
 • štart: mesačne

Druhá úroveň všeobecného kurzu angličtiny je pre tých, ktorý opakovane začínajú. My ich voláme veční začiatočníci. Kurz obsahuje adekvátnu slovnú zásobu, z gramatických zásad napr. prítomné časy, časy minulé a jednoduchý budúci čas, stupňovanie prídavných mien, predmetové zámená a iné. Cieľom kurzu je "urobiť si poriadok". –  Rezervovať

3. PRE-INTERMEDIATE

 • utorok/štvrtok
 • štart: mesačne

V 3. úrovni má účastník kurzu už dobré základy a táto úroveň je odrazovým mostíkom na ceste k pokročilým. Obsahuje dôležitú slovnú zásobu z pracovného prostredia, cestovania a všeobecného prehľadu. Dôležitý je predprítomný čas a veľká časť kurzu sa venuje jeho pochopeniu a správnemu používaniu.  –  Rezervovať

kurz angličtiny v Prešove

4. INTERMEDIATE

 • utorok/štvrtok
 • štart: mesačne

Štvrtá úroveň všeobecného kurzu angličtiny je na pol ceste k úspechu v štúdiu angličtiny. Účastník kurzu sa obohatí o adekvátnu slovnú zásobu, nadobudne istotu v používaní základných gramatických pravidiel, novinkou je predprítomný priebehový čas, trpný rod, question tags a iné. –  Rezervovať

5. UPPER-INTERMEDIATE

 • pondelok/streda
 • štart: mesačne

Piata úroveň všeobecného kurzu angličtiny je vstupom do pokročilej úrovne. Slovná zásoba je obohatená aj o náročnejšie témy z obchodu, financií a komunikácie, stále adekvátne úrovni. Gramatickou novinkou sú modálne slovesá v minulom čase a vyjadrenie podmienok. –  Rezervovať

6. ADVANCED

 • pondelok/streda
 • štart: mesačne

Šiesta úroveň všeobecného kurzu angličtiny je jednou z prelomových úrovní v štúdiu angličtiny. Študenti sú sebaistí, vedia vyjadriť svoje myšlienky k akejkoľvek téme a neboja sa chýb. Z gramatických zásad obsahuje predminulý čas, trpný rod, podmienky a iné. –  Rezervovať

7. HIGH ADVANCED

 • utorok/štvrtok
 • štart: mesačne

V 7. úrovni všeobecnej angličtiny sa účastník kurzu nachádza výhradne v anglickom prostredí, nadobúda istotu v používaní jazyka v každodenných situáciách, slovná zásoba je pokročilá a modelové situácie na vysokej úrovni. Z gramatických zásad je zaujímavá nepriama reč. –  Rezervovať

8. EFFICIENT

 • utorok/štvrtok
 • štart: mesačne

V 8. úrovni je účastník takmer v cieli všeobecného jazykového kurzu angličtiny. Slovná zásoba je vysoko pokročilá, nevynímajúc obchod, ekonomiku, všeobecný prehľad, súčasné dianie a z gramatických zásad sú novinkou kombinované podmienky, predbudúci čas a iné. –  Rezervovať

9. PROFICIENCY

 • pondelok/štvrtok
 • štart: mesačne

Posledná, 9. úroveň je poslednou z úrovní všeobecného kurzu a obsahuje témy ako vojna a mier, náboženstvo, politika, kultúrne a etnické rozdiely a gramatiku už len podľa potrieb účastníkov. Kurz prebieha výhradne v angličtine. Po tomto kurze môžete pokračovať v špeciálnom jazykovom vzdelávaní. –  Rezervovať

Chceš zlepšiť svoje jazykové schopnosti?

Vyber si vhodný kurz alebo príď a poradíme ti. Môžeš skúsiť online test a nájdeme ti najvhodnejšiu skupinu.

Vyplniť test

Výhody VISTA

15+ rokov kvality a skúsenosti
Učíme na Slovensku a v Česku
10 pobočiek
40 000+ absolventov
Licencovaná škola
Výučba aj v zahraničí

Povedali o nás

Tento kurz mi veľmi pomohol, pretože konečne mi niekto poriadne vysvetlil základy anglickej gramatiky a hlavne naučil som sa ju konečne používať. Hodnotím tento kurz veľmi pozitívne, dobre som sa naučil nové slovíčka, čo by nebolo možné bez výborného lektora, ktorý stále dobre poradil, vysvetlil. Spôsob výučby mi veľmi vyhovoval.

Pavol , študent, 3. úroveň

Spoločnosť VISTA, s.r.o. zabezpečuje v komunikačných kurzov výuku v anglickom jazyku pre zamestnancov našej spoločnosti. Spolupráca začala v školskom roku 2009/2010, kedy spoločnosť VISTA zabezpečovala pre 42 zamestnancov nemocnice výuku v kurzoch anglického jazyka. Na základe záujmu našich zamestnancov sme spoločnosť oslovili na spoluprácu aj v školskom roku 2012/2013 kedy sa výuky zúčastnilo 33 našich zamestnancov a v školskom roku kolskom roku 2013/2014 sa vzdelávania v kurzoch anglického jazyka zúčastnilo 24 osôb.

Naši zamestnanci sú so systémom výučby a prístupom lektorov veľmi spokojní a zároveň oceňujú možnosť výuky v priestoroch zamestnávateľa, ihneď po ukončení pracovnej doby.

p. Judita , súkromná nemocnica, vedúca odboru ľudské zdroje, Košice

Jednoznačne môžem povedať, že počas celého kurzu ani raz nepozrel na hodinky. To bolo na tom úžasné. Veľa sme speakovali! Ďakujem Viste, že som sa opäť o niečo zlepšil a nemusel som si ani kupovať ďalšiu zbytočnú knihu!

Peter , študent, 6. úroveň

Týmto potvrdzujem, že jazykovú školu VISTA si vybrala naša mediálna firma ako jazykovú školu, ktorá má za úlohu naučiť, doučiť a skvalitniť jazykovú vybavenosť našich pracovníkov. Zároveň som rada, že môžem skonštatovať, že sa tešíme profesionálnej a kvalitatívne veľmi vysokej lektorskej úrovni, s ktorou nám svoje služby jazyková škola VISTA poskytuje.

p. Miriam , médiá, členka predstavenstva, Bratislava

Páči sa mi štýl, akým sme sa učili, komunikácia, hry, zábava, príjemná atmosféra a super lektorka.

Mirka , študent, 3. úroveň

VISTA jazyková škola poskytuje jazykové služby - jazykovú výučbu, preklady, tlmočenie našej spoločnosti od 27.3.2013. Vysoko oceňujeme výborné lektorské zázemie, profesionalitu prekladov, organizáciu a flexibilitu, vrátane jednoduchej spätnej administratívy. Vyjadrujeme vysokú mieru spokojnosti s celkovým zabezpečením. Tiež oceňujeme profesionalitu služieb a metódu výučby, ktorá je podľa dostupných informácií oceňovaná študentmi. Vzhľadom na vyššie uvedené odporúčam VISTA jazykovú školu ako poskytovateľa skytovateľa jazykových služieb a vzdelávania aj ďalším firmám.

p. Alena , priemyselný park Poprad-Matejovce, HR manažér