Skupinové kurzy angličtiny - Košice

Všeobecná angličtina v Košiciach

  • 15 lekcií = 1 kurz
  • 2 krát týždenne (pondelok až piatok) / 90minút
  • Štart kurzu: február 2024
  • podvečerný čas 18:00 – 19:30
  • 5 až 8 osôb (náš priemer je 7)
  • každý, kto s nami pokračuje minimálne 2 kurzy má od nás automaticky zľavu!
  • Cena: 189€  –  Rezervovať 
  • COVID PASS - v prípade zatvorenia jazykovej školy pred štartom kurzu z dôvodu pandemických opatrení sa kurz automaticky prepína do online režimu (cez MsTeams)

Pre koho sú kurzy určený a prečo si ich vybrať?

Kurzy angličtiny KošiceSkupinové verejné kurzy sú pre všetkých, ktorí sa chcú zlepšiť v všeobecnej angličtine, zabaviť sa a zlepšiť sa v komunikácii.
Na večerný kurz angličtiny si doneste len dobrú náladu a chuť do štúdia smiley. Všetko ostatné vrátane študijných materiálov a občerstvenia poskytneme my.

Ponúkame Vám 9 rôznych úrovní jazyka. Do akej úrovne patrí Vy? Otestujte sa!

Skupinové kurzy angličtiny spúšťame v priebehu celého roka!
Už od tých najnižších úrovní simulujeme anglické prostredie. Učíme Vás správne vyslovovať, veľa opakujete, slovíčka sa Vám "vryjú pod kožu" :-)

Naši študenti si vďaka starostlivo vypracovanej učebnej osnove a učebnej metóde VISTA rýchlo osvoja gramatické základy a slovnú zásobu z bežného života.

Jazykové úrovne kurzu "Všeobecná angličtina"

1. BEGINNER

Študent sa stretáva s jazykom viac-menej po prvý krát. Nemá žiadnu alebo minimálnu znalosť jazyka. Cieľ kurzu: po absolvovaní kurzu je študent schopný komunikovať v prítomnom a budúcom čase, s použitím správnych predložiek, modálnych slovies a pod. Získa pevné základy na posun do jazykovej úrovne A1.  – Otestujte sa

2. ELEMENTARY

Táto úroveň pre večných začiatočníkov. My ich voláme falošní začiatočníci. Väčšinou sú to všetci ľudia, ktorí opakovane začínajú so štúdiom jazyka, ale neúspešne. Cieľ kurzu: „Urobíme si poriadok“ v gramatických časoch a získame základnú slovnú zásobu praktickú pre život, ako napr. telefonovanie, v reštaurácii, jedlo, v hoteli, na dovolenke atď.  –  Otestujte sa

3. PRE-INTERMEDIATE

Kurz je určený pre všetkých, ktorí majú znalosť prítomných a minulých časov a chcú povýšiť svoje gramatické vedomosti na vyššiu jazykovú úroveň A2.2 a zároveň získať väčšiu istotu v bežných komunikačných situáciách. Odporúčame všetkým, ktorí si chcú zopakovať základné gramatické javy a hlavne ROZKOMUNIKOVAŤ SA.   –  Otestujte sa

Kurzy angličtiny v Košice

4. INTERMEDIATE

Študenti na úrovni stredne mierne pokročilí si na kurze osvoja zložitejšie časy, dlhšie súvetia, zlepšia si plynulosť prejavu a výslovnosti. Slovná zásoba z odboru umenia a histórie, cestovania, bankovníctva a financií, práce, a pod. a zároveň témy zo života ako žiadosť o prácu, v kancelárii, v kine. Po absolvovaní kurzu je študent schopný viesť konverzácie na jazykovej úrovni B1.  –Otestujte sa

5. UPPER-INTERMEDIATE

Piata VISTA úroveň všeobecného kurzu angličtiny je prvým krokom k pokročilej úrovni angličtiny. Študent rozumie a aktívne používa základné gramatické časy vrátane predprítomných časov a má slovnú zásobu na úrovni B1.2 – B2, obohatenú o náročnejšie témy z obchodu, financií a komunikácie. Gramatickou novinkou sú minulé tvary modálnych slovies a kondicionály.  –  Otestujte sa

6. ADVANCED

Táto úroveň jednou z prelomových úrovní v štúdiu angličtiny! Ľudia na tejto úrovni sú schopní vyjadrovať sa aj k odborným témam, s ktorými sú oboznámení, rozumejú napr. filmom v pôvodnom jazyku, dokážu sa aktívne zapájať do diskusií na známe témy a dokážu argumentovať, aj keď možno s gramatickými nedostatkami. Pri úspešnom absolvovaní tejto úrovne je človek schopný vykonať štátnu skúšku na úrovni B2.  –  Otestujte sa

7. HIGH ADVANCED

Študent bez zjavného hľadania výrazov a fráz dokáže plynulo komunikovať, vie jasne a podrobne opísať zložité témy, rozširovať ich o vedľajšie témy a dokáže začať aj ukončiť reč vhodnými frázami. Dokáže porozumieť faktickým aj literárnym textom. Okrem novej gramatiky si rozšíri slovnú zásobu z oblastí ako napr.: zdravotníctvo, plastická chirurgia, „Posh People“, idiomy farieb a zvierat , financie, frázové slovesá, sociálne problémy, a ďalšie.  –  Otestujte sa

8. EFFICIENT

Ôsma úroveň všeobecného kurzu angličtiny. Účastník je takmer v cieli všeobecného jazykového kurzu angličtiny. Slovná zásoba je vysoko pokročilá, nevynímajúc obchod, ekonomiku, všeobecný prehľad, súčasné dianie a z gramatických zásad sú novinkou kombinované podmienky, predbudúci čas a iné.  –  Otestujte sa

9. PROFICIENCY

Posledná, deviata úroveň všeobecného kurzu angličtiny. Obsahuje témy ako vojna a mier, náboženstvo, politika, kultúrne a etnické rozdiely a gramatiku už len podľa potrieb účastníkov. Po tomto kurze môžete pokračovať v špeciálnom jazykovom vzdelávaní.  –  Otestujte sa

 

Chceš zlepšiť svoje jazykové schopnosti?

Vyber si vhodný kurz alebo príď a poradíme ti. Môžeš skúsiť online test a nájdeme ti najvhodnejšiu skupinu.

Vyplniť test

Výhody VISTA

15+ rokov kvality a skúsenosti
Učíme na Slovensku a v Česku
10 pobočiek
40 000+ absolventov
Licencovaná škola
Výučba aj v zahraničí

Povedali o nás

Tento kurz mi veľmi pomohol, pretože konečne mi niekto poriadne vysvetlil základy anglickej gramatiky a hlavne naučil som sa ju konečne používať. Hodnotím tento kurz veľmi pozitívne, dobre som sa naučil nové slovíčka, čo by nebolo možné bez výborného lektora, ktorý stále dobre poradil, vysvetlil. Spôsob výučby mi veľmi vyhovoval.

Pavol , študent, 3. úroveň

Spoločnosť VISTA, s.r.o. zabezpečuje v komunikačných kurzov výuku v anglickom jazyku pre zamestnancov našej spoločnosti. Spolupráca začala v školskom roku 2009/2010, kedy spoločnosť VISTA zabezpečovala pre 42 zamestnancov nemocnice výuku v kurzoch anglického jazyka. Na základe záujmu našich zamestnancov sme spoločnosť oslovili na spoluprácu aj v školskom roku 2012/2013 kedy sa výuky zúčastnilo 33 našich zamestnancov a v školskom roku kolskom roku 2013/2014 sa vzdelávania v kurzoch anglického jazyka zúčastnilo 24 osôb.

Naši zamestnanci sú so systémom výučby a prístupom lektorov veľmi spokojní a zároveň oceňujú možnosť výuky v priestoroch zamestnávateľa, ihneď po ukončení pracovnej doby.

p. Judita , súkromná nemocnica, vedúca odboru ľudské zdroje, Košice

Jednoznačne môžem povedať, že počas celého kurzu ani raz nepozrel na hodinky. To bolo na tom úžasné. Veľa sme speakovali! Ďakujem Viste, že som sa opäť o niečo zlepšil a nemusel som si ani kupovať ďalšiu zbytočnú knihu!

Peter , študent, 6. úroveň

Týmto potvrdzujem, že jazykovú školu VISTA si vybrala naša mediálna firma ako jazykovú školu, ktorá má za úlohu naučiť, doučiť a skvalitniť jazykovú vybavenosť našich pracovníkov. Zároveň som rada, že môžem skonštatovať, že sa tešíme profesionálnej a kvalitatívne veľmi vysokej lektorskej úrovni, s ktorou nám svoje služby jazyková škola VISTA poskytuje.

p. Miriam , médiá, členka predstavenstva, Bratislava

Páči sa mi štýl, akým sme sa učili, komunikácia, hry, zábava, príjemná atmosféra a super lektorka.

Mirka , študent, 3. úroveň

VISTA jazyková škola poskytuje jazykové služby - jazykovú výučbu, preklady, tlmočenie našej spoločnosti od 27.3.2013. Vysoko oceňujeme výborné lektorské zázemie, profesionalitu prekladov, organizáciu a flexibilitu, vrátane jednoduchej spätnej administratívy. Vyjadrujeme vysokú mieru spokojnosti s celkovým zabezpečením. Tiež oceňujeme profesionalitu služieb a metódu výučby, ktorá je podľa dostupných informácií oceňovaná študentmi. Vzhľadom na vyššie uvedené odporúčam VISTA jazykovú školu ako poskytovateľa skytovateľa jazykových služieb a vzdelávania aj ďalším firmám.

p. Alena , priemyselný park Poprad-Matejovce, HR manažér