Preložte vety

Poznámky

Kontaktné informácie

Týmto dávam svoj výslovný súhlas spoločnosti VISTA, s.r.o. na správu, spracovanie a evidenciu mojich osobných údajov v zmysle platnej právnej úpravy ochrany osobných údajov, a to najmä v rozsahu údajov uvedených v tejto zmluve. Údaje v mnou uvedenom rozsahu poskytujem dobrovoľne na základe vlastného rozhodnutia a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované Vašou spoločnosťou pre účely databázy klientov v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov.
Súhlas dávam na dobu neurčitú a podľa § 20 ods. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.
Pobočka
Vyberte si svoju pobočku
Nenašli ste svoju pobočku?

Kontaktujte:
ALIANCIA VISTA