Všeobecné kurzy

Klientom ponúkame 9 úrovní jazykových kurzov, ktorých obsah tvorí cca 116 tematických komunikačných okruhov z každodenného života, gramatické okruhy adekvátne úrovni, komunikačné cvičenia a modelové situácie.

Business kurzy

BUSINESS study Intermediate

Kurz je zameraný na základnú obchodnú terminológiu, odporúča sa klientom, ktorí cudzí jazyk využívajú predovšetkým v obchodnom styku, v kontakte s klientom a problematika ich zaujíma

BUSINESS study Advanced

Kurz cudzieho jazyka tematicky zameraný na ekonomickú, pracovno-právnu a inú obchodnú terminológiu.

Svojim obsahom sa odporúča predovšetkým tým klientom, ktorí cudziu reč potrebujú v práci, v obchodnom styku a tým, ktorých daná problematika zaujíma a chcú sa naučiť novú slovnú zásobu v danej oblasti a zároveň si rozšíriť svoje zručnosti v obchodnej komunikácii.

BUSINESS study Efficient

Jazykový kurz tematicky zameraný na ekonomickú, pracovno-právnu a inú obchodnú terminológiu. Kurz je určený pre študentov s veľmi pokročilou úrovňou jazyka.

Svojím obsahom sa odporúča predovšetkým tým klientom, ktorí cudziu reč potrebujú v práci, v obchodnom styku a tým, ktorých daná problematika zaujíma a chcú sa naučiť novú slovnú zásobu v danej oblasti a zároveň si rozšíriť svoje zručnosti v obchodnej komunikácii.

Špeciálne kurzy angličtiny

SOCIAL LIFE

Kurz angličtiny tematicky zameraný na rozšírenie komunikačných zručností v spoločenskom styku, v komunikácii s cudzincami, v pracovnom kontakte a profesionálnej prezentácii.
Odporúčame ho vzhľadom na spektrum prezentovaných tém absolvovať ako prvý zo série špeciálnych komunikačných kurzov.

INSTITUTIONS OF ENGLISH SPEAKING COUNTRIES

Kurz zameraný na reálie anglicky hovoriacich krajín, základné geografické, historické, kultúrne a spoločenské informácie kurz sa svojím obsahom odporúča predovšetkým tým klientom, ktorí radi cestujú, prípadne sa pripravujú na záverečné skúšky z anglického jazyka a tým, ktorých daná problematika zaujíma a chcú sa naučiť novú slovnú zásobu v danej oblasti a zároveň si rozšíriť svoje poznatky o anglicky hovoriacich krajinách.

INSURANCE ENGLISH

Kurz angličtiny tematicky zameraný na poisťovníctvo, terminológiu v rámci poistných produktov, kontakt s klientom v rámci problematiky poisťovníctva, poistné udalosti a iné súvisiace záležitosti.
Odporúčame poistným poradcom či maklérom.

BASICS OF HUMAN PSYCHOLOGY

Phi Kurz angličtiny tematicky zameraný na psychológiu človeka, vývoj človeka, základy kognitívnej psychológie a psychológie osobnosti.

HEALTH CARE ENGLISH

Kurz je atraktívny svojim zameraním, podáva základy slovnej zásoby z oblasti zdravotníckej starostlivosti, preventívnej starostlivosti, psychologickej podpory a opatrovateľstva.

LEGAL ENGLISH

Phi Kurz tematicky zameraný na právo, dôležitú terminológiu v rámci obchodného práva, súdnictva, pracovného práva. Venuje sa aj základným negociačným zručnostiam v rámci problematiky.

SPECIAL SALES SKILLS

Kurz angličtiny tematicky zameraný na psychológiu predaja, na všeobecné komunikačné zručnosti premanažérov.
Svojím obsahom sa odporúča tým klientom, ktorí chcú obohatiť svoju anglickú slovnú zásobu v danej oblasti a z ároveň zlepšiť svoje zručnosti v oblasti psychológie predaja.

INTERNATIONAL NEGOTIATIONS

Cieľom tohto kurzu angličtiny je zlepšiť schopnosť viesť medzinárodné jednania v anglickom jazyku, zvýšiť efektívnosť sebaprezentácie účastníkov, ich komunikačné, predajné a negociačné zručnosti a komplexnú teoretickú výbavu v predmetnej sfére praktického použitia.
Obsahom je jazyková príprava, slovná zásoba, jazykové špecifiká a frázy pre danú problematiku, zvýšenie komunikačnej pohotovosti v angličtine. Pridanou hodnotou je navýšenie negociačných zručností v kontakte s anglicky hovoriacimi partnermi.

Otestujte si znalosť jazyka zadarmo! Vyplňte online test a nájdeme Vám najvhodnejší kurz

Test
Pobočka
Vyberte si svoju pobočku
Nenašli ste svoju pobočku?

Kontaktujte:
ALIANCIA VISTA