Write us

S informáciami o spracúvaní Vašich osobných údajov poskytnutých na účely kontaktovania prevádzkovateľa a Vašimi právami v oblasti ochrany osobných údajov sa môžete oboznámiť v sekcii Ochrana osobných údajov

Contact

Levočská 1 052 01 Spišská Nová Ves
www.vista.sk vistasnv@vista.sk
+421 902 961 150
Vista Branch
Choose your branch
Haven't found your branch?

Contact
VISTA ALLIANCE