Business Courses are “tailor-made”

Our company clients decided for our group or individual courses because of the following:
  • Vista is currently offering business courses in a lot of small and big firms as well as in companies, as we protect the privacy of our clients, we will gladly provide you with the list of references if you request it
  • We offer schooling with the high flexibility of the course organization
  • We can offer tailor-made courses for business clients
  • Our courses are related, so an employee after the successful completion of the course of General English can continue in business English or our special courses
  • In the case, that you cannot attend a lesson personally because of a business trip or a foreign stay, there is the possibility of SKYPE TRANING. The continuance of the lesson is exact to a normal lesson as all the materials related to the lesson are sent to you electronically.
  • A new course is launched within 7 days and new employees are integrated to new courses without additional charge
  • Regular and free checking of knowledge and satisfaction according to the needs of a client
  • We gladly provide for you, schooling in different world languages.
moreover:
  • Gift certificates or vouchers for a lottery at business party
  • The option of organizing team-buildings for company events

It has been said about us:

VISTA jazyková škola zabezpečuje jazykovú výučbu v našej spoločnosti od 01.10.2013. Vysoko oceňujeme výborné lektorské zázemie, organizáciu a flexibilitu služieb, vrátane jednodu­chej spätnej administratívy. Vyjadrujeme vysokú mieru spokojnosti s celkovým zabezpečením. Tiež oceňujeme profesionálny prístup a metódu výučby, ktorá je podľa spätného hodnotenia oce­ňovaná študentmi.

Vzhľadom na vyššie uvedené odporúčam VISTA jazykovú školu ako poskytovateľa jazyko­vých služieb a vzdelávania aj ďalším firmám.

p. Zuzana, chemický priemysel, Svit, riaditeľka pre ľudské zdroje

Spoločnosť VISTA, s.r.o. zabezpečuje v komunikačných kurzov výuku v anglickom jazyku pre zamestnancov našej spoločnosti. Spolupráca začala v školskom roku 2009/2010, kedy spoločnosť VISTA zabezpečovala pre 42 zamestnancov nemocnice výuku v kurzoch anglického jazyka.

Na základe záujmu našich zamestnancov sme spoločnosť oslovili na spoluprácu aj v školskom roku 2012/2013 kedy sa výuky zúčastnilo 33 našich zamestnancov a v školskom roku 2013/2014 sa vzdelávania v kurzoch anglického jazyka zúčastnilo 24 osôb.

Naši zamestnanci sú so systémom výučby a prístupom lektorov veľmi spokojní a zároveň oceňujú možnosť výuky v priestoroch zamestnávateľa, ihneď po ukončení pracovnej doby.

p. Judita, súkromná nemocnica, vedúca odboru ľudské zdroje, Košice

Kurz angličtiny Vista trvá už niekoľko rokov. Oceňujeme flexibilitu, profesionalitu a individuálny prístup lektora k naším požiadavkám. Lekcie, témy, spôsob výučby, čas aj miesto v tom všetko nám VISTA vyšla v ústrety bez akýchkoľvek problémov.

Nadmieru pozitívne hodnotím osobnú zainteresovanosť pani riaditeľky a skvelú organizáciu kurzov. Trúfam si povedať, že spolupráca s Vistou nemá jediné mínus.

p. Jozef, potravinárska výroba, konateľ, Prešov

References

In the case, that you are interested in the list of our TOP company clients or their written references; we kindly ask you, to fill in the following contact form and we shall gladly contact you and subsequently we shall send you the requested data.

S informáciami o spracúvaní Vašich osobných údajov poskytnutých na účely kontaktovania prevádzkovateľa a Vašimi právami v oblasti ochrany osobných údajov sa môžete oboznámiť v sekcii Ochrana osobných údajov
Vista Branch
Choose your branch
Haven't found your branch?

Contact
VISTA ALLIANCE