Business Courses are “tailor-made”

Our company clients decided for our group or individual courses because of the following:
  • Vista is currently offering business courses in a lot of small and big firms as well as in companies, as we protect the privacy of our clients, we will gladly provide you with the list of references if you request it
  • We offer schooling with the high flexibility of the course organization
  • We can offer tailor-made courses for business clients
  • Our courses are related, so an employee after the successful completion of the course of General English can continue in business English or our special courses
  • In the case, that you cannot attend a lesson personally because of a business trip or a foreign stay, there is the possibility of SKYPE TRANING. The continuance of the lesson is exact to a normal lesson as all the materials related to the lesson are sent to you electronically.
  • A new course is launched within 7 days and new employees are integrated to new courses without additional charge
  • Regular and free checking of knowledge and satisfaction according to the needs of a client
  • We gladly provide for you, schooling in different world languages.
moreover:
  • Gift certificates or vouchers for a lottery at business party
  • The option of organizing team-buildings for company events

It has been said about us:

Kurz angličtiny Vista trvá už niekoľko rokov. Oceňujeme flexibilitu, profesionalitu a individuálny prístup lektora k naším požiadavkám. Lekcie, témy, spôsob výučby, čas aj miesto v tom všetko nám VISTA vyšla v ústrety bez akýchkoľvek problémov.

Nadmieru pozitívne hodnotím osobnú zainteresovanosť pani riaditeľky a skvelú organizáciu kurzov. Trúfam si povedať, že spolupráca s Vistou nemá jediné mínus.

p. Jozef, potravinárska výroba, konateľ, Prešov

Týmto potvrdzujem, že jazykovú školu VISTA si vybrala naša mediálna firma ako jazykovú školu, ktorá má za úlohu naučiť, doučiť a skvalitniť jazykovú vybavenosť našich pracovníkov. Zároveň som rada, že môžem skonštatovať, že sa tešíme profesionálnej a kvalitatívne veľmi vysokej lektorskej úrovni, s ktorou nám svoje služby jazyková škola VISTA poskytuje.

p. Miriam, médiá, členka predstavenstva, Bratislava

Spoločnosť VISTA zabezpečuje pre našu spoločnosť jazykové kurzy od roku 2010 pre rôzne úrovne vedomostí študentov.
S priebehom výuky v našej spoločnosti sme veľmi spokojní. Rovnako cenné sú pre nás aj monitorovacie informácie o dochádzke študentov, spätná väzba na študentov a v závere kurzov testovanie a hodnotenie spokojnosti.

Komunikácia so spoločnosťou VISTA je otvorená a priateľská. Pani riaditeľka p. Očvárová je prístupná k hľadaniu riešení na vzniknuté situácie.

Lektori zo spoločnosti VISTA, s ktorými máme skúsenosti sú prevažne mladí, dynamickí ľudia. Hodiny angličtiny sú založené na komunikácii, slovnej zásobe, gramatike, ale aj motivačným hrách.

p. Katarína, priemyselný park Košice, HR manager

References

In the case, that you are interested in the list of our TOP company clients or their written references; we kindly ask you, to fill in the following contact form and we shall gladly contact you and subsequently we shall send you the requested data.

S informáciami o spracúvaní Vašich osobných údajov poskytnutých na účely kontaktovania prevádzkovateľa a Vašimi právami v oblasti ochrany osobných údajov sa môžete oboznámiť v sekcii Ochrana osobných údajov
Vista Branch
Choose your branch
Haven't found your branch?

Contact
VISTA ALLIANCE